Také doporučujeme:

Přihlášení:

Zaregistrujte se

Detail zboží

Kiltix pro velké psy 66 cm 1ks
Cena: 470 Kč s DPH
Neregistrovaní uživatelé nemohou objednávat, proto se prosím bezplatně zaregistrujte
Váha: 0.0 kg

Dlouhodob? ú?inný po celou klíš?ovou sezónu (až 7 m?síc?), nejdéle p?sobící obojek proti blechám. Výborná lokální a celková snášenlivost. Ú?inné látky z?stávají na srsti zví?ete, nevst?ebávají se do krve - žádné poškození ledvin nebo jater. Sterilizace sami?ek klíš?at zaru?uje další snižování výskytu klíš?at v prost?edí. Použitelný u št??at od 3 m?síc? v?ku.

Ú?inkuje až 7 m?síc?, tedy celou klíš?ovou sezónu!

D?ležité upozorn?ní: Protože má obojek póry, kterými se ú?inná látka postupn? dostává ven, je t?eba dbát na to, aby se póry neucpaly mastnotou ze srsti. Pokud se Vám bude zdát, že je obojek umašt?ný, mén? ú?inný nebo prost? nevypadá jako lehce pomou?ený, sta?í ho odmastit, nejlépe v Bolfo šamponu. Po vyschnutí bude obojek op?t pln? funk?ní.