Také doporučujeme:

Přihlášení:

Zaregistrujte se

Detail zboží

K-9 Feline adult cat 1 kg
Cena: 110 Kč s DPH
Neregistrovaní uživatelé nemohou objednávat, proto se prosím bezplatně zaregistrujte
Váha: 1.0 kg

Velmi chutné vysoce stravitelné kompletní suché krmivo vhodné pro ko?ky všech v?kových kategorií, od rostoucích ko?at až k dosp?lým ko?kám, v?etn? ko?ek aktivních, b?ezích ?i kojících. Speciáln? p?izp?sobeno pot?ebám ko?ek, zejména kontrolovaným pH a sníženým obsahem ho??íku, snižuje riziko onemocn?ní n?kterými z ?asto se vyskytujících metabolických chorob ko?ek (mo?ové kameny).
Umož?uje dosáhnout optimální kondice a zdravé srsti s vysokou pružností a leskem. Krmivo je velmi chu?ov? p?itažlivé, protože není vyrobeno z masokostních mou?ek, ale z naturální masové pasty z ku?at. Obsahuje ku?ecí maso a droby, dr?beží maso, stabilizovaný dr?beží tuk, obilnou mo?ku a lepek, obilné klí?ky, mineráliea vitamíny.